cơ sở may đồng phục lễ tốt nghiệp

MAY ĐỒNG PHỤC TỐT NGHIỆP

Cơ Sở chuyên nhận may các mặc hàng thời trang , quà tặng , quảngcáo , đồng phục công sở , đồng phục công ty , đồng phục học sinh , sinh viên, Đặc biệt nhận may đồng phục tốt nghiệp, lễ phục tốt nghiệp đại học cao đẳng :

cơ sở may đồng phục lễ tốt nghiệp

- Aó thun,áo sơ mi đồng phục công ty

- Aó thun,áo sơ mi ,quảng cáo , quà tặng công ty xí nghiệp

- Aó thun,áo sơ mi đồng phục học sinh

- Lể phục tốt nghiệp cao đẳng,đại học…..

- áo sinh viên tình nguyện mùa hè xanh

- đồng phục bảo hộ lao động công nhận

- áo thun quà tặng doanh ngiệp

- áo gió đồng phục-áo gió quà tặng doanh nghiệp


một số mẫu tốt nghiệp

cơ sở may đồng phục lễ tốt nghiệp


cơ sở may đồng phục lễ tốt nghiệpcơ sở may đồng phục lễ tốt nghiệpcơ sở may đồng phục lễ tốt nghiệpcơ sở may đồng phục lễ tốt nghiệpcơ sở may đồng phục lễ tốt nghiệpcơ sở may đồng phục lễ tốt nghiệpcơ sở may đồng phục lễ tốt nghiệpcơ sở may đồng phục lễ tốt nghiệp